DOTACJA

Informujemy, że firma

"ZIP WIECZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

otrzymała dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu: POIG Działanie 8.2. nr umowy UDA-POIG.08.02.00-06-022/12-00

Tytuł projektu:

Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych pomiędzy partnerami i wymianę danych w formie elektronicznej.
Copyright INFINITE